Acuerdo con Asoc. Comerciantes

GANDIA REUNION ASOCIACION COMERCIANETS CASTO HISTORICOReunión con asociacion de Comercianets del casco Historico de Gandia